log in

Profile: True--I think, therefor I THINK I am. My thinking neither is the source of my being, nor does it prove my existence to anyone else. Life v. lies...Do not be a DNA-denier. Abortion kills a new, unique human being, a boy or girl. Dont choose death f+LPaH

Your personal background.
I was born in Hungary, before the fall of the Iron Curtain. While I was still young, my family fled - amid machine gun fire - from the totalitarian atheism of communist Soviet socialism (USSR)-- not to be confused, hopefully, with the USSA, United States of Socialist America.
We lived for several months in a refugee camp near Vienna Austria. As my Dad had a masters in Mechanical Engineering, he got a job offer (a sponsor) relatively quickly.
I worked for NASA at Cape Canaveral, before going back to graduate school.
I have a PhD in Industrial and Systems Engineering from the Georgia Institute of Technology. I am also a registered Professional Engineer (P.E.).
I spent 4 weeks interpreting for the centennial Olympic Games; I still speak (and read and write) Magyar.
Veronica (my wife, an ESOL teacher) and I have visited and toured both the Arecibo radio receiver in Puerto Rico as well as LIGO in Livingston Louisiana.
we have traveled (besides the Caribbean and N. America) to
Assisi, Barcelona, Budapest, Debrecen, Florence, Fussen, Karlovy Vary, Munich, Paris, Padua, Pisa, Rome, Sopron, Salzburg, Venice, Vienna - and to Arequipa, Chivay, Churin, Cusco, Huaraz, Ica, Iquitos, Lima, Nazca, Pisco, and Yungay
Enough about me.

---------I think, therefor I THINK I am;
Y-HW-H is love (Jesus proves it!), therefor we are.

I think, but my thinking is not the origin of my existence, it is not the source of my being.
I think, but this does not prove my existence beyond my own mind.

Yahweh is love -- therefor we are!


A vila'g teremte'se

1 Kezdetben teremtette Isten az eget, a fo:ldet e's mindent, ami e'gen-fo:ldo:n le'tezik. 2 A fo:ld kaotikus, lakatlan e's u:res volt, a me'lyse'get so:te'tse'g bori'totta be. De Isten Szelleme ott lebegett a me'lyse'ges vizek fo:lo:tt.

Elso: nap 3 Parancsolt Isten: "Legyen vila'gossa'g!"" — e's fo:lragyogott a vila'gossa'g.
4 Akkor Isten megvizsga'lta a vila'gossa'got, e's o:ro:me't lelte benne. Majd elva'lasztotta a vila'gossa'got a so:te'tse'gto:l.
5 Azuta'n elnevezte a vila'gossa'got nappalnak, a so:te'tse'get pedig e'jszaka'nak. Majd lesza'llt az este, azuta'n felvirradt a reggel — ez volt az elso: nap.[c]
Ma'sodik nap 6 Azuta'n isme't parancsolt Isten: "Legyen boltozat a vizek ko:zo:tt, hogy elva'lassza a vizeket egyma'sto'l!"
7 I'gy teremtette Isten a boltozatot, amely elva'lasztotta a boltozat alatti vizeket a boltozat fo:lo:tti vizekto:l — e's u'gy is lett.
8 Majd elnevezte a boltozatot e'gnek. Lesza'llt az este, azuta'n felvirradt a reggel — ez volt a ma'sodik nap.
Harmadik nap 9 Azuta'n isme't parancsolt Isten: "Gyu:ljo:n o:ssze az e'g alatt minden vi'z egy helyre, e's va'ljon la'thato'va' a sza'razfo:ld!" — e's u'gy is lett.
10 Majd elnevezte a szila'rd alapzatot sza'razfo:ldnek, az o:sszegyu:lt vizet pedig tengernek. Akkor Isten megvizsga'lta, amit alkotott, e's o:ro:me't lelte benne.
11 Azuta'n isme't parancsolt Isten: "Sarjadjon ki a fo:ldbo:l mindenfe'le zo:ldello: no:ve'ny: magot termo: la'gysza'ru' no:ve'nyek e's gyu:mo:lcsfa'k, amelyek terme'se'ben szinte'n mag van!" — e's u'gy is lett.
12 A fo:ldbo:l kihajtott mindenfe'le zo:ldello: no:ve'ny: magot termo: la'gysza'ru' no:ve'nyek e's gyu:mo:lcsfa'k, amelyek terme'se'ben szinte'n mag van. Akkor Isten megvizsga'lta, amit alkotott, e's o:ro:me't lelte benne.
13 Majd lesza'llt az este, azuta'n felvirradt a reggel — ez volt a harmadik nap.
Negyedik nap 14 Azuta'n isme't parancsolt Isten: "Legyenek vila'gi'to' e'gitestek az e'g boltozata'n! Va'lassza'k el a nappalt az e'jszaka'to'l, szolga'ljanak jeleku:l, e's mutassa'k meg a kijelo:lt ido:ket, napokat e's e'veket!
15 Ragyogjanak az e'g boltozata'n, e's vila'gi'tsa'k meg a fo:ldet!" — e's u'gy is lett.
16 I'gy alkotta Isten a ke't nagy vila'gi'to' e'gitestet: az ero:sebb fe'nyu:t, hogy nappal uralkodjon, e's a gyenge'bb fe'nyu:t, hogy e'jjel uralkodjon. Megalkotta a csillagokat is.
17 Isten helyezte ezeket az e'g boltozata'ra, hogy vila'gi'tsanak a fo:ldre,
18 hogy uralkodjanak nappal e's e'jjel, e's hogy va'lassza'k el a vila'gossa'got a so:te'tse'gto:l. Akkor Isten megvizsga'lta, amit alkotott, e's o:ro:me't lelte benne.
19 Majd lesza'llt az este, azuta'n felvirradt a reggel — ez volt a negyedik nap.
O:to:dik nap 20 Azuta'n isme't parancsolt Isten: "Mindenfajta vi'zi e'lo:le'ny nyu:zso:gjo:n a vizekben! A fo:ld felett, az e'g boltozata'n repdessenek sza'rnyas e'lo:le'nyek!"
21 I'gy teremtette Isten a nagy vi'zia'llatokat e's mindenfe'le egye'b vi'zi e'lo:le'nyt, amelyek e'lnek, mozognak, e's to:megesen nyu:zso:gnek a vi'zben. Teremtett mindenfe'le repu:lo: sza'rnyas a'llatot is. Akkor Isten megvizsga'lta, amit teremtett, e's o:ro:me't lelte benne.
22 Majd mega'ldotta o:ket: "Legyetek terme'kenyek, szaporodjatok, sokasodjatok, e's ne'pesi'tse'tek be a tenger vize't! A sza'rnyas a'llatok is sokasodjanak, e's terjedjenek el a fo:ldo:n!"
23 Majd lesza'llt az este, azuta'n felvirradt a reggel — ez volt az o:to:dik nap.
Hatodik nap 24 Azuta'n isme't parancsolt Isten: "Hozzon elo: a fo:ld mindenfajta sza'razfo:ldi a'llatot: ha'zia'llatokat, kisebb e's nagyobb vada'llatokat!" — e's u'gy is lett.
25 I'gy alkotott Isten mindenfe'le nagyobb vada'llatot, ha'zia'llatot e's kisebb a'llatot. Akkor Isten megvizsga'lta, amit alkotott, e's o:ro:me't lelte benne.
26 Szo'lt Isten: "Alkossunk embert, aki hasonlo' hozza'nk, e's olyan, mint mi. Uralkodjon a tenger halain, az e'g madarain e's a ha'zia'llatokon. Uralkodjon az ege'sz fo:ldo:n e's a kisebb a'llatokon, amelyek a fo:ldo:n mozognak!"
27 Megteremtette ha't Isten az embert, aki hasonli't hozza'. u'gy teremtette, hogy olyan legyen, mint o:. Fe'rfinak e's no:nek teremtette o:ket.
28 Azuta'n mega'ldotta o:ket:

"Legyetek terme'kenyek,
szaporodjatok, sokasodjatok,
ne'pesi'tse'tek be a fo:ldet,
e's vegye'tek birtokba!
Uralkodjatok a tenger halain, az e'g madarain
e's a to:bbi a'llatokon,
amelyek a fo:ldo:n e'lnek e's mozognak."

29 Me'g azt is mondta nekik Isten: "Ne'zze'tek! Nektek adok az ege'sz fo:ldo:n minden magot termo: no:ve'nyt e's minden gyu:mo:lcsfa't, amelynek terme'se'ben mag van — ezek fognak ta'pla'lni benneteket.
30 A fo:ld o:sszes a'llatainak pedig a zo:ldello: no:ve'nyeket adom ta'pla'le'kul. A mezei vadaknak, az e'gi madaraknak, e's minden egye'b sza'razfo:ldi a'llatnak, amelyben az e'let lehelete van, odaadtam a fo:ld o:sszes zo:ld no:ve'nye't, hogy azt egye'k."
31 Akkor Isten megvizsga'lt mindent, amit le'trehozott, e's nagyon jo'nak tala'lta. Majd lesza'llt az este, azuta'n felvirradt a reggel — ez volt a hatodik nap.Az Ige emberre' lett

1 Kezdetben volt az Ige, aki Istennel egyu:tt volt, e's maga is Isten volt. 2 Az Ige kezdetben egyu:tt volt Istennel. 3 Minden az Ige a'ltal jo"tt le'tre, ne'lku:le egyetlen teremtme'ny sem keletkezett. 4 Benne volt az e'let, amely a vila'gossa'g volt az emberek sza'ma'ra. 5 A vila'gossa'g fe'nylik a so"te'tse'gben, de a so"te'tse'g sohasem tudta legyo"zni, feltarto'ztatni vagy mege'rteni.

6 Isten ku:ldo"tt egy embert, akit Ja'nosnak hi'vtak. 7 O" aze'rt jo"tt, hogy tanu'skodjon a vila'gossa'gro'l, s hogy mindenki halljon arro'l, aki a vila'gossa'g, e's higgyen benne. 8 Nem o" volt a vila'gossa'g, hanem aze'rt jo"tt, hogy tanúskodjon a vila'gossa'gro'l mindenkinek.

9 Az igazi vila'gossa'g — aki mindenkit megvila'gosi't — ma'r ke'szen volt arra, hogy megjelenjen. 10 Ma'r a vila'gon volt, e's ba'r ez a vila'g a'ltala jo"tt le'tre, az emberek me'gsem ismerte'k fel o"t. 11 A saja't birtoka'ba jo"tt, de a saja't ne'pe nem fogadta be.

12 Akik viszont befogadta'k — vagyis akik hisznek benne —, azoknak mind felhatalmaza'st e's leheto"se'get adott arra, hogy Isten gyermekeive' legyenek. 13 Azonban o"k nem úgy szu:lettek, ahogyan a gyermekek vila'gra jo"nnek. Nem az emberi testbo"l sza'rmaznak, nem testi va'gybo'l, nem a fe'rfi akarata'bo'l, hanem maga'to'l Istento"l szu:lettek.

14 Az Ige hús-ve'r emberre' lett, e's ko"zo"ttu:nk e'lt, mi pedig ko"zelro"l szemle'ltu:k a dicso"se'ge't. Igen, a Mennyei Atya'to'l sza'rmazo' egyszu:lo"tt Fiú dicso"se'ge't, akiben az isteni kegyelem e's a valo'sa'g teljesse'ge lakik. 15 O"ro'la tanúskodott Keresztelo" Szent Ja'nos, amikor hirdette: "O" az — kia'ltott fel —, akiro"l elo"re megmondtam, hogy el fog jo"nni! O" az, aki ugyan ke'so"bb e'rkezik, mint e'n, me'gis nagyobb na'lam, mert ma'r akkor is le'tezett, amikor e'n me'g meg sem szu:lettem."

16 O" az, akinek a teljesse'ge'bo"l kaptunk mindannyian sokfe'le kegyelmet, a'lda'st e's aja'nde'kot az isteni kegyelem alapja'n. 17 A To"rve'nyt Mo'zesen keresztu:l kaptuk, de a kegyelem e's a valo'sa'g a Messia's Je'zuson keresztu:l jo"tt el hozza'nk. 18 Istent soha nem la'tta egyetlen ember sem. Az egyszu:lo"tt Fiú — aki maga is Isten, e's nagyon szoros ko"zo"sse'gben van az Atya'val —, o" mutatta meg neku:nk, e's ismertette meg velu:nk, milyen az Isten.[d]

Keresztelo" Szent Ja'nos tanúskodik Je'zusro'l

19 A jeruzsa'lemi valla'si vezeto"k papokat e's le'vita'kat ku:ldtek
Keresztelo" Szent Ja'noshoz, hogy ke'rdezze'k meg to"le: "Ki vagy te?"
20 Ja'nos nyi'ltan megmondta, e's elismerte: "Nem e'n vagyok a Messia's!"
21 "Akkor ki vagy, tala'n Ille's?" — ke'rdezte'k.

"Nem" — mondta Ja'nos.

"Te vagy a Pro'fe'ta?"[e]

Ja'nos i'gy felelt: "Nem, az sem vagyok."

22 Ekkor ezt ke'rdezte'k to"le: "Ha't akkor ki vagy? Mondd meg, hogy va'laszolhassunk azoknak, akik minket elku:ldtek! Mit mondasz magadro'l?"
23 Ve'gu:l Keresztelo" Szent Ja'nos E'zsaia's pro'fe'ta szavaival va'laszolt: "Az a hang vagyok, aki ezt kia'ltja:

Ke'szi'tsetek utat az O"ro"kke'valo'nak a pusztasa'gban!
La'tni fogod, hogy a Szent Szellem lesza'll, e's megnyugszik egy fe'rfin. O" az, aki majd Szent Szellembe fog Keresztelni.


You are Peter; upon this rock I will build my church & the gates of hell shall not prevail against it--I will give you the keys to the kingdom of heaven.

Jesus said: Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, I will raise him on the last day. For my flesh is true food, my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me & I in him. John 6.
Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them. John 20

Dios es amor. Christ, risen savior of humankind, is Lord of Lords and King of Kings. He is the Messiah, the Lamb of God who takes away the sins of the world. He will come again in glory. "I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except thru me. I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End."

http://w2.vatican.va/content/vatican/en.html The Rock

http://www.abortionNO.org A very inconvenient truth


But, the Truth will set you free:
the LORD said, "The outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin so grievous that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know."


The two angels arrived at Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gateway of the city. When he saw them, he got up to meet them and bowed down with his face to the ground. "My lords," he said, "please turn aside to your servant's house. You can wash your feet and spend the night and then go on your way early in the morning."

he insisted so strongly that they did go with him and entered his house. He prepared a meal for them, baking bread without yeast, and they ate. Before they had gone to bed, all the men from every part of the city of Sodom—both young and old—surrounded the house. They called to Lot, "Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us so that we can have sex with them."

With the coming of dawn, the angels urged Lot, saying, "Hurry! Take your wife and your two daughters who are here, or you will be swept away when the city is punished."

When he hesitated, the men grasped his hand and the hands of his wife and of his two daughters and led them safely out of the city, for the LORD was merciful to them. As soon as they had brought them out, one of them said, "Flee for your lives! Don't look back, and don't stop anywhere in the plain! Flee to the mountains or you will be swept away!"

4 July 19776, the 13 British Colonies Declare independence from the English king
"self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness."
The first among the unalienable Rights is Life!

26 June 2015, the birth of the United States of Sodom and Gomorrah

__________________________
__________________________


In the sixth month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary.
And coming to her, he said, "Hail, favored one! The Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David his father, he will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end."
But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?"
And the angel said to her in reply, "The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren; for nothing will be impossible for God."
Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her.
____________________________


The women who had come from Galilee with him followed behind, and when they had seen the tomb and the way in which his body was laid in it, they returned and prepared spices and perfumed oils. Then they rested on the sabbath according to the commandment.
But at daybreak on the first day of the week they took the spices they had prepared and went to the tomb. They found the stone rolled away from the tomb; but when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus.
While they were puzzling over this, behold, two men in dazzling garments appeared to them. They were terrified and bowed their faces to the ground.
They said to them, "Why do you seek the living one among the dead? He is not here, but he has been raised. Remember what he said to you while he was still in Galilee, that the Son of Man must be handed over to sinners and be crucified, and rise on the third day."
And they remembered his words.
Then they returned from the tomb and announced all these things to the eleven and to all the others. The women were Mary Magdalene, Joanna, and Mary the mother of James; the others who accompanied them also told this to the apostles, but their story seemed like nonsense and they did not believe them.
But Peter got up and ran to the tomb, bent down, and saw the burial cloths alone; then he went home amazed at what had happened.
===================
When the time for Pentecost was fulfilled, they were all in one place together.
And suddenly there came from the sky a noise like a strong driving wind, and it filled the entire house. Then there appeared to them tongues as of fire, which parted and came to rest on each one of them.
And they were all filled with the holy Spirit and began to speak in different tongues, as the Spirit enabled them to proclaim.
Now there were devout Jews from every nation under heaven staying in Jerusalem. At this sound, they gathered in a large crowd, but they were confused because each one heard them speaking in his own language. They were astounded, and in amazement they asked, "Are not all these people who are speaking Galileans? Then how does each of us hear them in his own native language?

Then Peter stood up with the Eleven and proclaimed to them, "You who are Jews, indeed all of you staying in Jerusalem. Let this be known to you, and listen to my words. This is what was spoken through the prophet Joel:
'It will come to pass in the last days,' God says,
'that I will pour out a portion of my spirit upon all flesh.
Your sons and your daughters shall prophesy,
your young men shall see visions,
your old men shall dream dreams.
Indeed, upon my servants and my handmaids
I will pour out a portion of my spirit in those days,
and they shall prophesy...
and it shall be that everyone shall be saved who calls on
the name of the Lord.'

You Israelites, hear these words. Jesus the Nazorean was a man commended to you with mighty deeds, wonders, and signs, which God worked through Him in your midst, as you yourselves know. This man, delivered up by the set plan and foreknowledge of God, you killed, using lawless men to crucify him. But God raised him up, releasing him from death, because it was impossible for him to be held by it.
God raised Jesus; of this we are all witnesses. Exalted at the right hand of God, he received the promise of the holy Spirit from the Father and poured it forth, as you both see and hear. Therefore let all Israel know for certain that God has made him both Lord and Messiah, this Jesus whom you crucified."
Now when they heard this, they were cut to the heart, and they asked Peter and the other apostles, "What are we to do, my brothers?"
Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you will receive the gift of the holy Spirit. For the promise is made to you and to your children and to all those far off, whomever the Lord our God will call." He testified with many other arguments, and was exhorting them, "Save yourselves from this corrupt generation." Those who accepted his message were baptized, and about three thousand persons were added that day.


Then I saw a new heaven and a new earth. The former heaven and former earth had passed away. I also saw the holy city, a new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband.
I heard a loud voice from the throne saying, "Behold, God's dwelling is with the human race. He will dwell with them and they will be his people and God himself will always be with them as their God. He will wipe every tear from their eyes, and there shall be no more death or mourning, wailing or pain, for the old order has passed away."
The one who sat on the throne said, "Behold, I make all things new." Then he said, "Write these words down, for they are trustworthy and true."
He said to me, "They are accomplished. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give a gift from the spring of life-giving water.
Your opinions about NFS@Home
God IS One. Yahweh, Jesus His only Son, the Holy Spirit. 3 Divine Persons in one indivisible God, Who is omnipotent and all good

Tri-une God: Father, Son and Holy Ghost; God is Love
Father, Son and Holy Ghost; God is Love, source of all life


A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: —Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? —Ni él pecó, ni sus padres —respondió Jesús—, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: —Ve y lávate en el estanque de Siloé (que significa: Enviado). El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: «¿No es éste el que se sienta a mendigar?» Unos aseguraban: «Sí, es él.» Otros decían: «No es él, sino que se le parece.» Pero él insistía: «Soy yo.» —¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? —le preguntaron. —Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: "Ve y lávate en Siloé." Así que fui, me lavé, y entonces pude ver. —¿Y dónde está ese hombre? —le preguntaron. —No lo sé —respondió. ... ... interrogaron de nuevo al ciego: —¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. —Yo digo que es profeta —contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera, y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron: —¿Es éste su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? —Sabemos que éste es nuestro hijo —contestaron los padres—, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver, ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él.


Jesús resucita a Lázaro

Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor, y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: «Señor, tu amigo querido está enfermo.» Cuando Jesús oyó esto, dijo: «Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado.» Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: —Volvamos a Judea. —Rabí —objetaron ellos—, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? —¿Acaso el día no tiene doce horas? —respondió Jesús—. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: —Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. —Señor —respondieron sus discípulos—, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: —Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo.
Jesús consuela a las hermanas de Lázaro
A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María, a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro; pero María se quedó en la casa. —Señor —le dijo Marta a Jesús—, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aun ahora Dios te dará todo lo que le pidas. —Tu hermano resucitará —le dijo Jesús. —Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final —respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? —Sí, Señor; yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y, llamando a su hermana María, le dijo en privado: —El Maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Cuando María llegó adonde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: —Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. —¿Dónde lo han puesto? —preguntó. —Ven a verlo, Señor —le respondieron. Jesús lloró. —¡Miren cuánto lo quería! —dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban: —Éste, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera?

Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. —Quiten la piedra —ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: —Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí. —¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? —le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: —Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: —¡Lázaro, sal fuera! El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. —Quítenle las vendas y dejen que se vaya —les dijo Jesús.

Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos doce años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía doce años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. —¿Quién me ha tocado? —preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: —Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. —No, alguien me ha tocado —replicó Jesús—; yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. —Hija, tu fe te ha sanado —le dijo Jesús—. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús, cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: —Tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: —No tengas miedo; cree nada más, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. —Dejen de llorar —les dijo Jesús—. No está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: —¡Niña, levántate! Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido.
Key Search searching seek life love always forever eternal eternity faithful good goodness best joy joyful happy happiness God Trinity Emmanuel Yahweh
Y-H-W-H YHWH Lamb of God Incarnation Holy Spirit loving divine divinity peaceful Amor Dios Navidad
Jesus Christ Christian Catholic Church True Truth Hope Hopeful exist existence existential more most happiest
Words keyword
glory glorious Intelligent intelligence universe galaxy gravity star burst supernova comet DNA Chromosomes unique ovum fetus baby adoption brain waves cause because therefore nature Natural Law wisdom philosophy fire water rain elements elemental heaven excellent mighty energy energetic powerful omnipotent realize realization create creation knowledge succeed successful malaria
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day: I like this profile
Alert administrators to an offensive profile: I do not like this profileHome | My Account | Message Boards